Reconstruction
Crash Tests
Experts
Research
Database
Congresses

EVU je evropska asocijacija stručnjaka za oblast istraživanja i rekonstrukcije udesa. Ova veb-stranica ima za cilj da objedini stručno znanje pojedinaca koji deluju u predmetnoj oblasti, kao i da svojim članovima omogući pristup u realnom vremenu postojećoj "bazi znanja".

Šta su ciljevi i aktivnosti EVU?

  • unapredjenje osnovnih principa i metodologija analize udesa
  • izrada projekata u oblasti istraživanja udesa
  •  unapredjenje razmene znanja stručnjaka iz cele Evrope

Ova veb-stranica Vam omogućava korišćenje?

  • obimne baze podataka o stručnim radovima, knjigama, radnim listovima, programima i "excel" listovima
  • biblioteke sudarnih ispitivanja sa sofisticiranim mogućnostima za pretragu
  • kalendara dogadjaja
  • direktorijuma (imenika) stručnjaka i organizacija sa mogućnostima za pretraživanje
  • veze (linkove) sa srodnim temama
  • podataka o pojedinim EVU nacionalnim sekcijama (EVU Country Groups).

Puni pristup sadržaju ove stranice i njeno korišćenje uslovljeno je vašim prijavljivanjem uz pomoć korisničkog imena i lozinke.

Learn more about the EVU in this document: foundation, goals, organisation...

Members of the Board

Chairman: Prof. DI Dr.techn. Hermann Steffan
Vice Chairman: Prof.Dr.-Ing.habil. Gustav Kasanicky
Treasurer: Dipl.-Ing. (TU) Stephan Schal
Secretary: Dr. Michael Weyde

The chairmen of the country groups form the members of the extended board.